На другому році навчання курс англійської мови як першої іноземної спрямований на практичне оволодіння студентами системою англійської мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних та перекладацьких ситуаціях у різних сферах суспільно-політичного життя та побуту, формування у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції з метою вільного оперування засвоєним матеріалом та набутими навичками у професійній діяльності перекладача-філолога.
Навчання англійської мови у даному курсі переслідує комплексну реалізацію практичної, когнітивно-освітньої, емоційно-розвиваючої, професійної та виховної мети.